Telefon : (212) 886 96 86 Pbx Fax : (212) 886 96 90 - Mail info@zaferteks.com

Zafer Tekstil Yıkama Parça Boyama İnşaat San.Tic.Ltd.Şti... İnsan Kaynakları Politikamız...

İnsan Kaynakları Departmanımız , Zafer Tekstil 'in misyon, vizyon ve temel değerleri ile uyumlu, hedeflerini gerçekleştirmede en etkili kaynağın insan olduğu bilinci ile, diğer departmanlarla işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş ve stratejik insan kaynakları uygulamalarını yürütür. İnsan kaynakları politikamızın amacı; Zafer Tekstil ruhunu içinde hisseden, motivasyonu, iş tatmini ve performansı yüksek çalışanlarımız ile şirketimizi geleceğe taşımak ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda temel ilkelerimiz şu şekildedir;
Çalışanlarımıza hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilecekleri uygun ortamı yaratmak, çalışanların bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları organize etmek,

Performansı objektif kriterler ile ölçümleyerek değerlendirmek,
Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak,
İş emniyeti ve iş sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak,
Çalışanların moral ve motivasyonlarını artırmak için dönem dönem çeşitli sosyal etkinlikler yapmak. Sosyal etkinlikler ile aidiyet, birlik ve beraberlik sağlamak,
Verimliliği artırıcı ve çalışma koşullarında iyileşme sağlayıcı önlemler almak.

SEÇME YERLEŞTİRME SÜRECİ :
Başarımızın ardındaki en önemli kaynak çalışanlarımızdır. Bu nedenle seçme ve yerleştirme sürecinde en temel amacımız açık pozisyonları şirketimizin devamlılığını sağlayacak, misyon, vizyon ve temel değerlerini benimseyecek ve belirlenen işin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip kişilerce doldurmaktır.
İnsan Kaynakları departmanımız tüm adaylara eşit fırsat tanır ve ırk, din, dil, cinsiyet farklılıkları gözetmeme prensibiyle hareket eder.
Tüm seçme yerleştirme sürecimiz "Personel Talep ve İşe Alım Prosedürü"müzde tanımlanmış kurallar çerçevesinde yürütülür.
Alınacak adayın pozisyona uygunluğu mevcut görev tanımlarına uygunluğu ile doğru orantılı olarak değerlendirilir.
Uygun olduğu düşünülen adaylarla insan kaynakları ve ilgili yönetici iki farklı mülakat gerçekleştirir. Mülakatlarda başarılı olan adaylara pozisyonun gereklerine göre kişilik envanteri analizi, yabancı dil testi ve diğer testler uygulanır.

ORYANTASYON :
İşe alım işlemleri tamamlanmış çalışanlarımızın aidiyet duygularını geliştirmek ve işlerine adaptasyonlarını hızlandırmak amacı ile bir oryantasyon programına tabi tutulurlar. Her işe giren çalışan için oryantasyon programı süresince bir mentor görevlendirilir. Mentor iş başı yapan kişinin karşılaştığı problemleri gidermek ve danışmanlık yapmaktan sorumludur. Mevcut oryantasyon programımız aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

Genel Bilgilendirme 
İK departmanı tarafından bir sunum eşliğimde yapılır. Şirketin misyon, vizyon ve temel değerleri, organizasyon yapısı, kültürü, ürün ve hizmetleri, departman iş süreçleri, yönetmelikler, ek menfaatler vb. hakkındaki tüm bilgiler bu sunumda aramıza yeni katılan arkadaş ile paylaşılır.

İlk Yardım Eğitimi
İşe yeni başlayan arkadaşlarımız Sağlık Memurumuz tarafından verilen bir saatlik İlk Yardım eğitiminden geçirilir.

Yönetim Sistemleri
Kalite politikası ve hedefleri, çevre ve iş sağlığı güvenliği politikası ve hedefleri Kalite Yönetim Sistemleri bölümümüz tarafından aramıza yeni katılan arkadaşlara aktarılır..

İş Güvenliği Eğitimi 

İş Güvenliği Uzmanımız aramıza yeni katılan tüm arkadaşlarımıza çalışma esnasına doğabilecek tüm riskleri ve korunma yöntemlerini aktarır.  

Bölüm Eğitimleri
İşe yeni başlayan arkadaşlarımız işin gerekliliklerine göre her bölümde farklı sürelerde eğitime tabi tutularak, şirketimizin genel iş yapış biçimi ve işleyişi hakkında ön bilgiye sahip olur.

PERFORMANS YÖNETİMİ
Şirketimizde üretim personeli ve idari personel için farklı kriterleri sorgulayan iki farklı Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi uygulanmaktadır. İki sistemde de temel amaç hedeflerle yönetimi gerçekleştirmektir.
Takım çalışmasının önemine inanan şirketimiz için sene başında üst yönetimce belirlenen şirket hedeflerine ve bölümlerce belirlenen bölüm hedeflerine ulaşılması tüm çalışanlarımız için bir başarı kriteridir.
Ayrıca bir önceki yıl her bir çalışanın kendisi için yaptığı gelişim planını hayata geçirmek ve bir sonraki yıl değerlendirmek diğer kritik noktadır.
Sistemimizin son ve en önemli kritik noktası ise geri bilgi almaya ve vermeye olanak sağlamasıdır. Sene sonlarında yüz yüze görüşmeler ile gerçekleştirilen performans değerlendirme görüşmeleri ile çalışanlarımız yöneticilerinden gelişim odaklı coaching alma olanağı yakalamaktadırlar.